Liên hệ cửa hàng Kính Mắt Tràng Tiền – Đức Huy

Cơ Sở: Số 62 Minh Khai – Đông Ngàn – Từ Sơn – Bắc Ninh

Điện thoại: 0969889686

Cửa hàng Kính Mắt Tràng Tiền – Đức Huy. Số 62-64 Minh Khai – Đông Ngàn – Từ Sơn – Bắc Ninh

Toàn cảnh của cửa hàng, đối diện cửa hàng là Thế Giới Số 360 và Cửa hàng Máy tính Bắc Việt (gần kid plaza Từ Sơn)